Ishockey

Barns tillgång till hockeyn – en klassfråga

Barns tillgång till hockeyn – en klassfråga

Alla barn ska ha lika rätt till ett hälsosamt liv. Möjligheten att idrotta ska inte vara en klassfråga. Detta kan nog de flesta skriva under på. Men det syns en stor skillnad mellan idrottandet i familjer med hög och låg inkomst. Hur kan detta motarbetas? Vi utforskar olika möjliga lösningar […]